Krajské finále Přeboru škol4 členných družstev v šachu2024

Krajské finále Přeboru škol
4 členných družstev v šachu
2024
konané
pod záštitou starosty města Nové Hrady
Nové Hrady – Hotel Máj

  1. února 2024

Pořadatel: Šachová akademie VŠTE, z. s. s KM JŠS
Místo: Hotel Máj, Nové Hrady
Ředitel turnaje: Mgr. Vladimír Hokr
Hlavní rozhodčí: Martin Hejda
Časový program: 8:15 – 9:00 Prezence
9:30 Zahájení
16:30 předpokládaný konec
v průběhu turnaje bude přestávka na oběd
Tempo hry: 2 x 15 minut + 5s/tah
Kategorie: „A“ – 1. – 5. tř. ZŠ
„B“ – 6. – 9. tř. ZŠ + odpovídající třídy víceletých
gymnázií
„C“ – gymnázia, SŠ a učiliště
každá škola může postavit v jednotlivých
kategoriích více družstev
Právo účasti: družstva škol s působností v Jihočeském kraji
Startovné: 300,- Kč/družstvo
Družstva: 4 členná + max. 2 náhradníci
(všichni členové musí být žáky stejné školy)
Soupisky: Pořadí hráčů na soupisce viz Přihláška
Způsob hry: Bude upřesněn po počtu přihlášených
(každý s každým, skupiny + finále, švýcar)
Hodnocení: Olympijský způsob (počet získaných bodů ze
všech partií členů družstva)