O nás

Základní informace pro rodiče dětí

Kdo jsme?                         

Jsme sportovní oddíl ŠACHklub Tábor, který organizuje „Šachové kroužky“ na základních školách. Tréninky vedou zkušení trenéři a hráči. Trénujeme od začátečníků až po talenty. Hlavní trenér oddílu je Jaroslav Odehnal.

Pro koho je kroužek?   

Kroužek je určen všem, kdo má zájem hrát šachy, zejména pro děti 1. – 5. tříd ZŠ, ale ani starším či mladším se nebráníme. Kroužky jsou jak pro kluky, tak holky. Nejsme družinou, ale výkonnostním oddílem. Hrajeme soutěže jednotlivců i družstev. Dobré je zkombinovat šachy s nějakým pohybovým sportem. Přesto neupřednostňujte jen jeden sport, ale chtějte, aby se Vaše ratolest věnovala všem stejně aktivně. Učte děti mít výkonnostní cíle.

Organizace kroužku:     

Kroužek trvá 60-90 minut v dohodnutý den a v dohodnutém čase. V případě většího počtu dětí rozdělujeme děti do věkových či výkonnostních skupin. Po dohodě se můžete přijít na kroužek podívat.

Materiál:                           

Děti si nosí psací potřeby a nějaký sešit na poznámky (A5). Veškerý šachový materiál máme a dětem zapůjčujeme i na turnaje. Šetříme rodičům finance.

Co dětem dále hradíme?            

  1. startovné v soutěžích jednotlivců i družstev – na úrovni MS, ME, M-ČR a M-Čech, všem oprávněným postupujícím hráčům, dále dle možností
  2. startovné u jednotlivců a družstev ve finále krajské soutěže v praktickém šachu a rapid šachu
  3. startovné v kvalifikacích KP/Velké ceny JčŠS v rapid šachu všem hráčů oddílu
  4. cestovné u soutěží družstev, pokud je auto vytíženo min. 3 hráči a dle možností 
  5. námi organizované jednodenní turnaje pro začátečníky (Pizza cup), talentům dáváme příspěvek na soustředění
  6. přispíváme na ubytování u vícedenních turnajů i doprovodu
  7. zápočet na elo, čl. příspěvky ŠSČR, KŠS, další různé věci

Přihlášky:          

žádáme Vás o vyplnění přihlášky, zejména nám jde o mail. kontakt a mobilní telefon pro komunikaci. Další údaje jsou pro ŠSČR a ČUS či státní orgány, které nám dávají dotace. 

Kontakty:

Bc. Andrea Kadlecová – předseda oddílu

tel: 607 625 035

email: sachklub.tabor@seznam.cz

Sledujte hlavně aktuality, soutěže družstev i jednotlivců, další necháváme na Vás. Máme rubriky i o letním táboru, on line akce, ztráty a nálezy atd.  Účast dětí na akcích sledujeme a očekáváme, že z cca 20 akcí se min. 8 akcí účastní. Seznam akcí děti obdrží a bude i na webu. Snažte se plánovat rodinné akce tak, aby se Vaše ratolest mohla akcí účastnit. Dejte jí to třeba do kalendáře. V létě 2023 bude opět letní tábor na 7 dnů. V průběhu roku budou víkendová soustředění.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci