8. Velká cena – turnaj pro mládež

ŠACHklub Tábor pořádá 8. Velkou cenu Jihočeského kraje 2023 v rapid šachu mládeže
Místo: Střední průmyslová škola Tábor – budova „B“, Martina Koláře 2118/1, Tábor
Termín: 16. 12. 2023
Ředitel turnaje: Bc. Jaroslav Kadlec, 728 011 438
Rozhodčí: Ing. Josef Martinkovič a Jan Durchan
Systém: 4 turnaje v kategoriích podle národního ratingu ELO-R:
A: ≥1400
B: 1200 – 1399
C: 1001 – 1199
D: ostatní, vč. neregistrovaných
Švýcarský systém na 7 kol nebo každý s každým dle počtu účastníků v jednotlivých kategoriích. Při malém počtu hráčů v kategoriích A a B je možné kategorie sloučit, kat. A, B, C je možné dosudit. Hraje se dle Soutěžního řádu ŠSČR, platného k 1.9.2018 – prohrává druhý nemožný tah, u kategorie D třetí nemožný tah. Při nemožném tahu se nepřidává 1 minuta.
Podmínky: Registrovaní i neregistrovaní nar. 2003 a ml.
Tempo hry: 2 x 20 minut + 10 s/tah pro kat. A, B, C, 2 x 15 minut + 5 s/tah pro kat. D
Turnaj bude odeslán na zápočet LOK-R ČR
Hodnocení: Každá kategorie je hodnocena samostatně, pořadí dle SŘ ŠSČR
Postupy: V dalším turnaji Velké ceny Jč. kraje postupuje prvních 5 v kat. D do kat. C, první 3 v kat. C postupují do kat. B a vítěz sk. B postupuje do kat. A.
Startovné: 100,-Kč / hráče, platba přednostně zasláním faktury na oddíl
Ceny: Medaile pro první 3 v každé kategorii, sladké ceny pro všechny účastníky
Přihlášky: Bc. Jaroslav Kadlec do čtvrtka 14. 12. 2023 do 20:00 hod na e-mail: sachklub.tabor@seznam.cz
Do přihlášky uveďte jméno a příjmení, rok narození, oddíl
Pořadatel uvítá, pokud je to možné, společnou přihlášku hráčů z jednoho oddílu
Občerstvení: Vzhledem k prázdninám není pořadatel schopen zajistit obědy a provoz bufetu. Svačinu sebou, možnost občerstvení v nedalekém obchodním centru.
Časový program: Prezence 8:00 – 8:45 Zahájení 9:00 hod.
1.kolo 9:15 hod.
Vyhlášení výsledků všech kategorií půl hodiny po skončení posledního utkání.
Ostatní: Přihlášením na turnaj hráč souhlasí s využitím audiovizuálních výstupů z akce pro potřeby prezentace pořadatele.