1.Velká cena Jihočeského kraje 2023 v rapid šachu mládeže

Šachový klub Veselí nad Lužnicí, z.s.

pořádá

1.Velkou cenu Jihočeského kraje 2023

v rapid šachu mládeže

Vyhlašovatel soutěže: Komise mládeže Jihočeského kraje

Ředitel turnaje: RNDr. Ladislav Sýkora

Kontakt mob.: 724 040 059, e-mail: l.sykora@volny.cz

Termín: Sobota 18. února 2023 od 9,00 hod.

Místo konání: Veselí nad Lužnicí – kulturní dům

Hl. rozhodčí: Martin Hejda

Systém: 4 turnaje v kategoriích podle národního ratingu ELO-R:

A: ≥1400

B: 1200 – 1399

C: 1001 – 1199

D: ostatní, vč. neregistrovaných

Švýcarský systém na 7 kol nebo každý s každým dle počtu

účastníků v jednotlivých kategoriích. Při malém počtu hráčů v

kategoriích A a B je možné kategorie sloučit, kat. A, B, C je

možné dosudit.

Hraje se dle Soutěžního řádu ŠSČR, platného k 1.9.2018 –

prohrává druhý nemožný tah, u kategorie D třetí nemožný tah.

Při nemožném tahu se nepřidává 1 minuta.

Právo účasti: Hráči registrovaní i neregistrovaní narozeni 2003 a mladší

Tempo: Kategorie A – C: tempo 2 x 20 minut + 5 vteřin/ tah

Kategorie D: tempo 2 x 15 minut + 5 vteřin/ tah

Hodnocení: Každá kategorie je hodnocena samostatně, pořadí dle SŘ ŠSČR

Výsledky se odesílají na zápočet ELO ČR-R

Startovné: Všichni hráči 50,- Kč, platba přednostně zasláním faktury na oddíl.

Ceny: Hráči na 1. – 3. místě v každé skupině medaile a diplom, věcné

ceny dle možnosti pořadatele.

Postupy: Prvních 5 ve skupině D postupuje do sk. C v dalším turnaji Velké

ceny Jč. kraje.

První 3 ve sk. C a B postupují v dalším turnaji o skupinu výše.

Materiál: Zajišťuje pořadatel.

Oběd: Výběr oběda ze tří jídel během prezence. Oběd zajištěn v restauraci

KD, která bude otevřena pro občerstvení od 10:00 po celou

zbývající dobu turnaje.

Přihlášky: Zaslat na m.hejda@seznam.cz, nejpozději ve čtvrtek 16. 2. 2023 do

20:00 hod.

 V přihlášce uvést jméno, příjmení, rok narození a oddíl.

Pořadatel uvítá, pokud je to možné, společnou přihlášku hráčů z

jednoho oddílu

Časový program: 8:00 – 9,00 Prezence

9:15 Zahájení 1. kola

Bude vyčleněn čas na oběd

Vyhlášení výsledků všech kategorií půl hodiny po skončení

posledního utkání.

¨

Na turnaj srdečně zve pořadatel

ŠK Veselí nad Lužnicí