Už jsme začali s tréninky

Další šachová sezóna už je tu. Proto jsme i my začali s tréninky.

Kam za námi můžete přijít?

Pondělí od 15:00 – 16:30 tréninky s Vaškem a Jůlií

Každé pondělí se schází v klubovně oddílu skupinka mírně pokročilých hráčů, většinou 1. stupně ZŠ, na tréninky s Vaškem Měřínským a Jůlií Měřínskou. Klubovnu nejdete na Sídlišti nad Lužnicí.

Tento tréninky je určen pro hráče, kteří již vědí, jak chodí figury a dokázali by odehrát celou partii.

Středa od 15:30 – 17:00 tréninky s Markétou

Ve středu se Markéta Mácová ujímá hráčů, kteří již vyzkoušeli nějaký turnaj a dále chtějí na turnaje jezdit. Trénink je vhodný pro mírně pokročilé hráče.

Středa od 15:30 – 17:00 tréninky s Andreou

Ve stejný čas, v malé klubovně se schází skupina pokročilých hráčů, kteří jsou již zkušenějšími turnajovými hráči.

Čtvrtek od 15:00 – 16:30 tréninky s Vaškem a Jůlií

Každý čtvrtek se schází v klubovně oddílu skupinka mírně pokročilých hráčů, většinou 1. stupně ZŠ, na tréninky s Vaškem Měřínským a Jůlií Měřínskou. Klubovnu nejdete na Sídlišti nad Lužnicí.

Tento tréninky je určen pro hráče, kteří již vědí, jak chodí figury a dokázali by odehrát celou partii.

Pátek od 15:30 – 17:00 tréninky s Markétou

V pátek se Markéta Mácová ujímá hráčů, kteří již vyzkoušeli nějaký turnaj a dále chtějí na turnaje jezdit. Trénink je vhodný pro mírně pokročilé hráče.

Pátek od 15:30 – 17:00 tréninky s Andreou

Ve stejný čas, v malé klubovně se schází skupina pokročilých hráčů, kteří jsou oporou našeho klubu.

Začátečníkům a nováčkům se na trénincích, které jsou při základních školách věnuje paní Hana Kadlecová. Domluvit se s ní můžete na čísle: 774 556 603