Velikonoční turnaj 2023
„O pohár Mistra Jana“

 1. ročník

se zápočtem na Elo i ELO FIDE pro hráče
max. do ela 2400 rozdělené do skupin

Základní informace:
Termín: 6. – 9. dubna 2023
Místo: Střední průmyslová škola Tábor
Komenského 1670, 39002 Tábor
Ředitel: Bc. Jaroslav Kadlec 728 011 438
Organizátor: Bc. Jaroslav Kadlec
Hl. rozhodčí: bude určen před turnajem
Účastníci:
Akce je určena pro všechny hráče registrované
i neregistrované z České republiky i zahraničí.

Program:
Čtvrtek 6. dubna 2023
14,30 – 15,30 hod. – prezence účastníků
15,40 zahájení turnaje
16,00 hod. – 1. kolo
Pátek 7. dubna 2023
09,00 hod. – 2. kolo
14,00 hod. – 3. kolo

Sobota 8. dubna 2023
09,00 hod. – 4. kolo
14,00 hod. – 5. kolo
Neděle 9. dubna 2023
09,00 hod. – 6. kolo
14,00 hod. – 7. kolo
Vyhlášení: 15 minut po konci poslední partie

Tempo hry:
2x 60 min + 30 sek za tah. Partie se zapisují.
Systém hry:
Turnaje se hrají švýcarským systémem na 7 kol
Zápočet na elo:
skupina „A“ a „B“ se budou posílat na ELO i FIDE ELO,
skupina „C“ zápočet na ELO ČR, zápočet na ELO FIDE za předpokladu min. 5 hráčů s elem FIDE
skupina „D“ zápočet jen na ELO ČR
Skupiny:
Turnaj „A“ KOTNOV
hráči s elem ČR či FIDE nad 1900 včetně bez rozdílu
Pořadatel má právo skupinu „dosudit“
Turnaj „B“ LUŽNICE
hráči s elem ČR či FIDE 1600 – 1899 bez rozdílu
Pořadatel má právo skupinu „dosudit“
Turnaj „C“ JORDÁN
hráči s elem ČR 1300 – 1599 či jakékoliv FIDE 1599 a
nižší
Pořadatel má právo skupinu „dosudit“
Turnaj „D“ – jde na zápočet Ela ČR
hráči s elem ČR pod 1299 včetně i pro hráče, kteří
jsou bez ela či nejsou registrovaní v ŠSČR

Nasazení v turnajích:
1.FIDE elo, 2. LOK ČR, 3. nasazovací elo
Další podmínky:
Hráč nemá právo hrát nižší skupinu turnaje.
Skupiny mohou být sloučeny, pokud ve skupině není
min. 12 hráčů.
Přihlášky přes webový formulář a zaplacení startovného:
Do 30. 3. 2023 (pokud požaduji ubytování na internátu) a do 4. dubna 2023 (pokud nepožaduji ubytování na internátu) přes webový formulář: https://forms.gle/dSXSd7XTfmaMZzsH6
Zaplacení startovného na č. ú.: 199 574 406/ 0300.
Pořadatel může ukončit přihlášky dříve, pokud bude
naplněna kapacita sálu.
Přihláška po termínu +100,- Kč
Storno po uzávěrce přihlášek – 100,- Kč
Startovné do turnaje včetně zápočtu na FIDE
Hráči elo FIDE/ČR PŠ
nad 1900 včetně 350,- Kč
nad 1600 včetně 400,- Kč
nad 1300 včetně 450,- Kč
pod 1299 včetně 500,- Kč
Hráči neregistrovaní 550,- Kč
Hráč, má možnost se přihlásit do vyšší skupiny (o
jeden stupeň) za příplatek 300,-Kč + startovné
Slevu 200 Kč mají:
Medailisté z některé této akce mládeže: MČR 2022 a MČR 2023,
MČR rapid 2022, M-Čech a Moravy 2022.

A neregistrované děti do 15 let, pokud hrají skupinu D.
Ubytování a strava:
Pořadatel zajistil ubytování na internátu SPŠ Tábor.
Občerstvení pro hráče a doprovod bude formou bufetu po celý den.
Pokoje jsou 3-lůžkové. Cena 300,- Kč za osoba/noc při obsazení pokoje 2-3 osob. Cena pro jednotlivce v samostatném pokoji je 600,-Kč osoba/noc.
Každá dvojice pokojů má společnou koupelnu s WC.
Platbu za ubytování zašlete společně se startovným na
č. ú.: 199 574 406/ 0300.
Ceny:
Turnaj „A“

 1. místo 4.000,- Kč
 2. místo 3.000,- Kč
 3. místo 2.000,- Kč
 4. místo 1.000,- Kč
  5 .místo 800,- Kč
  Nejlepší hráč ročník 2003 a mladší: 500,-
  Nejlepší hráč ročník 1958 a starší: 500,-
  Turnaj „B“ Lužnice
 5. místo 2.000,- Kč
 6. místo 1.500,- Kč
 7. místo 1.000,- Kč
 8. místo 800,- Kč
 9. místo 500,- Kč
  Nejlepší hráč ročník 2008 a mladší: 500,-
  Turnaj „C“ + „D“
 10. místo 1000,- Kč
 11. místo 800,- Kč
 12. místo 600,- Kč
 13. a 5. místo – věcná cena
  Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nižšího počtu
  hráčů skupin ceny upravit. Bude zveřejněno před
  zahájením.