Krajské finále Přeboru škol
4 členných družstev v šachu
2023

Krajské finále Přeboru škol

4 členných družstev v šachu

2023

konané

pod záštitou starosty města Nové Hrady

Nové Hrady – Hotel Máj

21. března 2023

Pořadatel: Šachová akademie VŠTE, z. s. s KM JŠS

Místo: Hotel Máj, Nové Hrady

Ředitel turnaje: František Rolinek

Hlavní rozhodčí: Martin Hejda

Časový program: 8:30 – 9:00 Prezence

 9:30 Zahájení (bude přizpůsobeno příjezdu

 autobusu od žst. N. Hrady)

 16:30 předpokládaný konec

 v průběhu turnaje bude přestávka na oběd

Tempo hry: 2 x 15 minut + 5s/tah,

Kategorie: „A“ – 1. – 5. tř. ZŠ

 „B“ – 6. – 9. tř. ZŠ + odpovídající třídy víceletých

 gymnázií

 „C“ – gymnázia, SŠ a učiliště

 každá škola může postavit v jednotlivých

 kategoriích více družstev

Právo účasti: družstva škol s působností v Jihočeském kraji

Startovné: 300,- Kč/družstvo

Družstva: 4 členná + max. 2 náhradníci

 (všichni členové musí být žáky stejné školy)

Soupisky: Pořadí hráčů na soupisce viz Přihláška

Způsob hry: Bude upřesněn po počtu přihlášených

 (každý s každým, skupiny + finále, švýcar)

Hodnocení: Olympijský způsob (počet získaných bodů ze

 všech partií členů družstva)

Systém hry: Hraje se dle „Pravidel šachu FIDE“, platných od

 1.1.2018. Hráč v kat. A prohrává po dokončení

 3. nepřípustného tahu, v kategoriích B a C po

 dokončení 2. nepřípustného tahu. Po nepřípustném

 tahu se soupeři nepřidává čas.

 Turnaje budou zaslány na zápočet ELO–R.

Přihlášky: Přihlášky s uvedením kategorie, soupiskou

 a potvrzené vedením školy zašlete nejpozději do

17.3.2023, v případě požadavků na obědy do

15.3.2023 na e-m cernikr@volny.cz

 Přihlášku je možné stáhnout na

https://chess.vstecb.cz/

Ceny: První tři družstva v kategorii obdrží diplomy a věcné

 ceny, vítěz putovní pohár

Postupy: Družstva na 1. a 2. místě postupují do

 republikového finále

Materiál: Šachový materiál zajistí pořadatel, který v případě

 potřeby požádá šachové oddíly o výpomoc

Informace: František Rolinek, 608 999 140

 Ing. Rudolf Černík, 604 104 593

Různé: 1. Družstva musí mít zodpovědný doprovod starší

 18 let, odsouhlasený školou

 2. Pro urychlení prezence jednotlivých družstev

 pořadatel žádá, aby případné změny v soupiskách

 byly oznámeny e-m do večerních hodin 20.3.2023

3. Pořadatel preferuje platbu startovného a obědů na

 fakturu. Do Přihlášky prosím uveďte fakturační

 údaje