O pohár města Světlá nad Sázavou – sobota 11. února

Šachový klub Světlá nad Sázavou

za podpory Města Světlá nad Sázavou, Kraje Vysočina a ČUS

pořádá 4. turnaj Ligy Vysočiny

O pohár města Světlá nad Sázavou

Termín konání: Sobota 11. února 2023

Místo konání: Společenský dům města Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy, Světlá n. Sáz.

Ředitel turnaje: Ing. Zdeněk Fiala, Pěšinky 1125, 582 91 Světlá n. Sáz.,

tel.: 731 00 63 64, E-mail: chess.svetla@seznam.cz

Hlavní rozhodčí: FA Martin Šmajzr

Právo účasti: Hráči a hráčky ročník 2007 a mladší. Hráči registrovaní i neregistrovaní.

Prezence: od 8:00 do 8:40.

Hráči, kteří se dostaví k prezenci později, nebudou losováni do 1. kola.

Slavnostní zahájení: v 9:00

Slavnostní zakončení: cca v 16:00

Systém: Dva oddělené turnaje. Mladší = kat. do 8 a 10 let. Starší = kat. do 12, 14 a 16 let.

Švýcarský systém na 8 kol, losování programem Swiss-Manager. Hraje se dle

Soutěžního řádu ŠSČR a platných pravidel FIDE pro rapid šach. Partii prohrává

hráč, který udělal 2. nepřípustný tah. Pomocné hodnocení: lepší výsledek ve

vzájemných partiích mezi hráči, o které se jedná, pokud všechny vzájemné

partie byly sehrány, Buchholz krácený o nejnižší skóre soupeřů, Buchholz,

Sonneborn-Bergerův systém, vícekrát černé a los.

Hrací tempo: 2 x 15 minut na partii plus 5 sekund/tah.

Hrací materiál: Pořadatel zajistí šachový materiál pro všech 160 hráčů.

On-line přenos: Prvních cca 10 šachovnic bude přenášeno on-line.

Vklad: 120 Kč.

Hodnocení: Výsledky budou započítány do celkových výsledků Ligy mládeže Vysočiny.

Účastníci budou vyhodnoceni v kategoriích: H16, D16: 2007 a 2008, H14, D14: 2009 a

2010, H12, D12: 2011 a mladší, H10, D10: 2013 a 2014, H8, D8: 2015 a mladší.

Cenový fond: Pořadatel zajistí ceny pro všechny hráče. Vítěz získá putovní pohár.

Vyhodnoceno bude postupně nejlepších šest hráčů, nejlepší tři v H16, D16,

H14, D14, H12, D12, H10, D10, H8, D8 a další hráči v absolutním pořadí.

Každý hráč bude vyhodnocen pouze ve své věkové kategorii (viz výše), dívky

pouze v kategoriích dívek. Vyhodnocení kategorií se neřídí Soutěžním řádem.

Přihlášky: Přihlášky zašlete mailem na adresu ředitele turnaje do 7. února 2023.

V přihlášce uveďte příjmení, jméno, datum narození, název oddílu či kroužku.

Přihlášky budou akceptovány do max. kapacity 160 hráčů.

Občerstvení: Občerstvení je zajištěno v Městské kavárně, která je propojená s hracím sálem.

Podmínky účasti: Včasná prezence. Souhlas s těmito propozicemi.

Každý hráč musí mít po celou dobu konání turnaje zodpovědný doprovod starší

18 let. Doprovod za své hráče plně zodpovídá.

Různé: Výsledky turnaje budou započteny na LOK pro rapid šach.

Pořadatel si vyhrazuje právo změn těchto propozic po odsouhlasení ŘO.