4. Velká cena – propozice turnaje

Šachová akademie VŠTE, z. s.
pořádá
pod záštitou starosty města Nové Hrady
Mgr. Vladimíra Hokra
Velkou cenu Jihočeského kraje 2021/22

  1. turnaj v rapid šachu mládeže

Místo: Hotel Máj, Nové Hrady
Termín: 4.6.2022
Ředitel turnaje: Mgr. Vladimír Hokr, mitanek12@atlas.cz, +420 777 137 613
Jednatel turnaje: Ing. Rudolf Černík, cernikr@volny.cz, +420 604 104 593
Rozhodčí: Martin Hejda, 1. tř.

Systém: 4 turnaje v kategoriích podle národního ratingu ELO-R:
A: ≥1400
B: 1200 – 1399
C: 1001 – 1199
D: ostatní


Švýcarský na 7 kol nebo každý s každým dle počtu účastníků
v jednotlivých kategoriích. Při malém počtu hráčů v kategoriích A a B
je možné kategorie sloučit, kat. A, B, C je možné dosudit.


Tempo hry: 2 x 20 minut + 5 s/tah


Turnaj bude odeslán na zápočet LOK-R ČR


Hodnocení: Každá kategorie je hodnocena samostatně, pořadí dle SŘ ŠSČR


Postupy: Prvních 5 ve skupině D postupuje do sk. C v dalším turnaji Velké ceny
Jč. kraje. První 3 ve sk. C a B postupují v dalším turnaji o skupinu výše.


Startovné: 50,-Kč / hráče


Ceny: Medaile a diplom pro první 3 v každé skupině, věcné ceny dle možností
pořadatele


Přihlášky: Ing. Rudolf Černík do čtvrtka 2.6.2022 na e-m cernikr@volny.cz


Pořadatel uvítá, pokud je to možné, společnou přihlášku hráčů
z jednoho oddílu


Podmínky účasti: Registrovaní i neregistrovaní nar. 2002 a ml.


Oběd: Slepičí vývar, vepřový řízek brambor. kaše
ceny Kč normální/ dětská porce: 165/115


Požadavky uveďte v Přihlášce
Restaurace otevřena po celý den.


Časový program: Prezence 8:00 – 8:45
Zahájení 9:00 hod.
1.kolo 9:15 hod.
Vyhlášení výsledků všech kategorií půl hodiny po skončení
posledního utkání.


Ostatní: Přihlášením na turnaj hráč souhlasí s využitím audiovizuálních výstupů
z akce pro potřeby prezentace pořadatele.