Pozvánka na 7. Velkou cenu

Šachová akademie VŠTE, z. s.

pořádá

pod záštitou rektora VŠTE

Ing. Vojtěcha Stehela, MBA, Ph.D

7. Velkou cenu Jihočeského kraje 2022

v rapid šachu mládeže

Místo: VŠTE, Okružní 517/10, Č. Budějovice

Termín: 17.12.2022

Ředitel turnaje: Ing. Pavel Rousek, rousek@mail.vstecb.cb, +420 723 830 339

Jednatel turnaje: Ing. Rudolf Černík, cernikr@volny.cz, +420 604 104 593

Rozhodčí: Martin Hejda, 1. tř.

Systém: 4 turnaje v kategoriích podle národního ratingu ELO-R:

 A: ≥1400

 B: 1200 – 1399

 C: 1001 – 1199

 D: ostatní, vč. neregistrovaných

Švýcarský systém na 7 kol nebo každý s každým dle počtu účastníků v jednotlivých

kategoriích. Při malém počtu hráčů v kategoriích A a B je možné kategorie sloučit,

kat. A, B, C je možné dosudit.

Hraje se dle Soutěžního řádu ŠSČR, platného k 1.9.2018 – prohrává druhý nemožný

tah, u kategorie D třetí nemožný tah. Při nemožném tahu se nepřidávají 2 minuty.

Podmínky: Registrovaní i neregistrovaní nar. 2002 a ml.

Tempo hry: 2 x 20 minut + 5 s/tah

 Turnaj bude odeslán na zápočet LOK-R ČR

Hodnocení: Každá kategorie je hodnocena samostatně, pořadí dle SŘ ŠSČR

Postupy: Prvních 5 ve skupině D postupuje do sk. C v dalším turnaji Velké ceny Jč. kraje.

První 3 ve sk. C a B postupují v dalším turnaji o skupinu výše.

Startovné: 50,-Kč / hráče, platba přednostně zasláním faktury na oddíl

Ceny: Medaile a diplom pro první 3 v každé skupině, věcné ceny dle možností pořadatele

Přihlášky: Ing. Rudolf Černík do čtvrtka 15.12.2022 20:00 hod na e-m cernikr@volny.cz

 Pořadatel uvítá, pokud je to možné, společnou přihlášku hráčů z jednoho oddílu

Oběd: Boloňské špagety, 70 Kč; požadavky je nutné nahlásit do 12.12.2022 20:00 hod

 na e-m cernikr@vplny.cz, platba na místě

 Bufet otevřen po celou dobu

Časový program: Prezence 8:00 – 8:45

 Zahájení 9:00 hod.

 1.kolo 9:15 hod.

 Vyhlášení výsledků všech kategorií půl hodiny po skončení posledního utkání.

Ostatní: Přihlášením na turnaj hráč souhlasí s využitím audiovizuálních výstupů z akce pro

potřeby prezentace pořadatele.