Děti se učí šachy už v první třídě

Při hledání zajímavých článků, které by veřejnosti a rodičům přiblížily výhody šachového světa, jsem narazila na zajímavý článek o povinné výuce šachu v české škole.

Článek můžete jako já najít na stránkách https://docplayer.cz/173461027-Monitoring-sachy-zari-2019.html .