Šachové školy 2019-20

Základní informace pro rodiče, kteří zvažují přihlásit děti do našeho oddílu:

 • Šachové školy jsou naším základem. Z velkého množství dětí, které chodí do našich kroužků – oddílu, se prosazují ti nejlepší, kteří jsou ochotni vést pravidelný trénink nejen na kroužku, ale i doma.
 • Náš oddíl se nebrání rozšiřování šachových škol i mimo město Tábor i tím napomáhat vzniku kroužkům a k rozvoji šachu vůbec.
 • ŠACHklub Tábor se považuje za výkonnostní sportovní klub. Z tohoto důvodu je naším zájmem se starat hlavně o děti a mládež, kteří mají velký zájem se šachu věnovat jako každému jinému sportu.
 • Naše kroužky nejsou náhražkou za družinu. Do kroužku má možnost přijít kterýkoliv hráč dětského věku. Každý musí však dodržovat pravidla chování pro kroužek, jinak děti při narušování režimu kroužku odesíláme pryč. Zodpovídáme za ně pouze v místnosti, kde se šachy vyučují. Pokud hráč je z dané hodiny vyloučen, přejímá odpovědnost dítě a rodič. Proto nabádáme rodiče, aby poučili svoje ratolesti, jak se mají chovat a co mají provést při vyloučení z hodiny kroužku. Je na nich, zda se musí vrátit do družiny, či sedět před třídou, kde probíhají šachy do doby příchodu rodiče, a nebo odejde sám domů.     

Ve školním roce 2019 – 2020 opět organizujeme :

 • Šachové školky – Hra s šachovou figurkou
 • Šachové školy – Šachové kroužky
 • Individuální trénink 

Šachové školky na Táborsku 2019-20:

 • Šachová školka při MŠ Sokolovská Tábor – již samostatná činnost
 • Šachová školka při CMŠ Příběnická Tábor – připravujeme
 • Šachová školka při MŠ Petrohradská Tábor – již samostatná činnost
 • Šachová školka při DS Matík – připravujeme
 • Šachová školka při MŠ Vančurova Tábor – připravujeme
 • seznam školek se může rozšiřovat dle zájmu
Bližší informace v sekci Šachová školka.


Šachové školy na Táborsku 2019 – 20:

 • Šachová škola při ZŠ Zborovská Tábor 
 • Šachová škola při ZŠ Čekanice Tábor
 • Šachová škola při ZŠ Husova Tábor pro 1. stupeň
 • Šachová škola při CZŠ Orbis Pictus Tábor
 • Šachová škola při ZŠ Mikuláše z Husi Tábor pro 1. stupeň
 • Šachová škola při ZŠ Helsinská Tábor pro 1. stupeň
 • Šachová škola Sojčák – v budově bývalé ZŠ Světlogorská 
 • Šachová škola Sojčák – mladší
 • Šachová škola Sojčák – starší
 • seznam se může změnit 

Týdenní přehled kde, kdy a pro koho:

Šachové školy na Táborsku

Aktualizováno 12. 9. 2019

PONDĚLÍ

Šachová škola – ZŠ Zborovská Tábor – zahájeno

 • Hrací místnost:         učebna 38 v budově 1.stupně, 2.patro
 • Den v týdnu:             Pondělí
 • 1. schůzka:               proběhla
 • Schůzky:                  13,30 – 15,00 hod.
 • Hlavní trenér:           Jaroslav Odehnal (KM + T 3. třídy)
 • Skupina:                   Začátečníci a hráči 4. vt.

ÚTERÝ

Šachová škola – ZŠ Čekanice-Tábor – zahájeno

 • Hrací místnost:         učebna družiny 2.patro
 • Den v týdnu:             Úterý
 • 1. schůzka:               proběhla
 • Schůzky:                  13,45 – 15,15 hod.
 • Hlavní trenér:           Jaroslav Odehnal (KM + T 3. třídy) 
 • Skupina:                   Začátečníci a hráči 4. vt

STŘEDA

Šachová škola – ZŠ Husova Tábor – Zahájeno

 • Hrací místnost:        učebna v 1. patře učebna vedle schodiště budova 1.stupně, 
 • Den v týdnu:            Středa
 • 1. schůzka:              proběhla
 • Schůzky:                  13,30 – 15,00 hod.
 • Hlavní trenér:          Jaroslav Odehnal (KM + T 3. třídy) 
 • Skupina:                  Začátečníci a mírně pokročilí 
 •                                 hráči školy 1. – 5. ročníků

Šachová škola – Klubovna Sídl. nad Lužnicí připraveno

 • Hrací místnost:        Klubovna v ZŠ Světlogorská konečná MHD č.10 
 • Den v týdnu:           Středa 
 • 1. schůzka:              11. září 2019
 • Schůzky:                 15,30 – 17,00 hod.
 • Hlavní trenér:         Jaroslav Odehnal
 • Skupina :                Talentovaná mládež a
 •                               žáci 6. – 9. tříd + středních škol              

Šachová škola – ZŠ Mik. z Husi Tábor – Zahájeno

 • Hrací místnost:        družina za soudem 
 • Den v týdnu:            Středa
 • 1. schůzka:              18. září 2019
 • Domluvený čas:       14,30 – 16,00 hod.
 • Hlavní trenér:          Ondřej Fuciman
 • Skupina:                  Začátečníci 
 •                                 hráči školy 1. – 5. ročník

ČTVRTEK

Šachová škola – CZŠ Orbis Pictus – zahájeno

 • Hrací místnost:        učebna školy 2.patro 
 • Den v týdnu:            Čtvrtek
 • 1. schůzka:              12. září 2019
 • Schůzky:                  1. skupina – 13,50 – 15,15 hod. 
 •                                 2. skupina – 15,00 – 16,00 hod. 
 • Hlavní trenér:          Jaroslav Odehnal (KM + T 3. třídy)
 • Skupina:                   1. skupina – začátečníci – žáci 1. třída
 •                                  2. skupina – začátečníci – žáci 2. – 5. tříd

  PÁTEK

  Šachová škola – Klubovna Sídl. nad Lužnicí

  • Hrací místnost:        Klubovna v ZŠ Světlogorská
  •                                 konečná MHD č.10 
  • Den v týdnu:            Pátek
  • 1. schůzka:              6. září 2019
  • Čas schůzek:           skupina 1. cca 14,00 – 15,30
  •                                skupina 2. cca 15,30 – 17,00 
  •                                sk. talent 15,30 – 17,00  
  • Hlavní trenér:         Jaroslav Odehnal (KM + T 3. třídy)
  •                                Jan Motalík (T  4. třídy)
  •                                Mgr. Zdeněk Vybíral – pro talenty
  • Skupina :                1. Začátečníci         
  •                                2. Pokročilí 
  •                                3. talent

  Šachová škola – ZŠ Helsinská Tábor – Zajištěno

   • Hrací místnost:        bude upřesněno na 1. schůzce
   • Den v týdnu:            Pátek
   • 1. schůzka:              13. září 2019
   • Schůzky:                  13,30 – 15,00 hod.
   • Hlavní trenér:          Jaroslav Odehnal (KM + T 3. třídy) 
   • Skupina:                  Začátečníci 
   •                                 hráči školy 1. – 5. ročníků
  •  

  Individuální tréninky

  Bude určeno

  • Hrací místnost:         Klubovna v ZŠ Světlogorská nebo doma u hráče
  • Den                           dle dohody
  • Hlavní trenér:          Jaroslav Odehnal (KM + T3.třídy)
  • Hrací místnost:          Klubovna Sokola Tábor
  • Úterý:                        15,00 hod. 
  • Pro koho:                  elisti
  • Hlavní trenér:           Alois Bartoš (KM + T2.třídy) 

  Klub pro všechny i neregistrované, pro seniory i mladší

  • Hrací místnost:        Klubovna v ZŠ Světlogorská –
  •                                   konečná MHD č.10 
  • Úterý:                        18,00 hod. dle dohody – domluvit předem